[17] - Amberg Wilhelm, Strand in Misdroy

17

Amberg Wilhelm, Strand in Misdroy

Öl auf Leinwand

33,5 x 45 cm

li. unten: W.Amberg. Misdroy 9./9.69

1869

1953

[17] - Amberg Wilhelm, Strand in Misdroy

Impressum